Index

Cool Timeline

1873
1873-01-01

Událost

Událost

Narodil se v Kroměříži 17. září šestnáctileté svobodné matce. Jeho otcem byl student bydlící u rodiny Švabinských v podnájmu. Nadaného Maxe ale i přes nemanželský původ s láskou vychovala celá rodina.

null
null
CZ
1790852000001846049
1884
1884-01-01

Událost

Událost

Jeho první kresba, která se dochovala, je kresba matky tužkou, která prozrazuje jeho přirozený talent a duchovní vyspělost. Možná tady začíná jeho ostře vyhraněný zájem o lidskou tvář - portrét.

null
null
CZ
1790852000001887016
1890
1890-01-01

Událost

Událost

V posledních letech před odchodem na Akademii 1890-91 se projevuje jako sebevědomý umělec, nepochybuje, že bude přijat na Akademii, že bude úspěšným umělcem a jeho vzorem v těchto letech je Ženíšek a Mařák.

null
null
CZ
1790852000001887021
1891
1891-01-01

Událost

Událost

V roce 1891 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze a stal se žákem Maximiliána Pirnera. Na Akademii studoval do roku 1896.

null
null
CZ
1790852000001887001
1896
1896-01-01

Událost

Událost

Potkává svou osudovou lásku, tehdy 17-letou, Elu Vejrychovou, která kromě matky bude mít v budoucnu na něho veliký citový a duchovní vliv. Švabinskému Ela často stála modelem např. pro olejomalby Kulatý portrét a Chudý kraj.

null
null
CZ
1790852000001887006
1897
1897-01-01

Událost

Událost

V prvních měsících roku 1897 dokončil obraz "Splynutí duší". Obraz dělal v několika variacích, a to olejem a dvakrát perem.

null
null
CZ
1790852000001887055
1897-01-23

Událost

Událost

Namaloval slavný "Kulatý portrét". Modelem mu byla jeho první manželka Ela.

null
null
CZ
1790852000001887121
1898
1898-01-01

Událost

Událost

Nakreslil portréty F. Palackého, B. Němcové, J.E. Purkyně, V. Náprstka a mnohých dalších významných osobností.

null
null
CZ
1790852000001887060
1900
1900-01-01

Událost

Událost

Bere si Elu za manželku.

null
null
CZ
1790852000001887050
1900-06-23

Událost

Událost

Namaloval obraz U stavu, který však na výstavě v San Francisku byl zničen při zemětřesení. Z rozměrného plátna se dochovalo pouze několik skic a "litografie". Vytvořil obraz "Chudý kraj", který patří k nejznámějším obrazům, kdy mu modelem stála jeho první manželka Ela a je považovaný za nejzdařilejší dílo české symbolické malby z přelomu století.

null
null
CZ
1790852000001887129
1905
1905-01-01

Událost

Událost

V roce 1905 shromáždil celou rodinu Vejrychovu, kterou spolu s Elou hodně navštěvovali, v tanečním sále kozlovské hospody ( Kozlov u České Třebové) a namaloval "Velký rodinný portrét". Tato obrovská kresba, malovaná perem, štětcem a tuší na akvarelem podmalovaném kartonu, získala ihned mezinárodní ocenění. V průběhu malování Velké rodinné podobizny zemřela paní Josefa, matka Rudolfa Vejrycha a rok poté v reakci na smutnou rodinnou událost maluje Max Pietu a Snímání z kříže.

null
null
CZ
1790852000001887070
1908
1908-01-01

Událost

Událost

Co portrét, to názor, program, myšlenka: Smetana (1904), Dvořák (1901), Neruda (1901), Mánes (1901), M. Aleš (1908) a další. K malbě portrétů používal pero nebo techniku litografie a uhlu.

null
null
CZ
1790852000001887065
1908-02-01

Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš

350

Litografie, 1908, rozměry 31.5x28.5, 35x30.5 (rozměry s rámem), signováno rukou, vlevo připsáno "S úctou Mikoláši Alešovi M. Švabinský, březen 1908", uprostřed dole nápis "Mánes" svým členům na rok 1909 Publikováno: v knize Max Švabinský I., Fr. Žákavec, Praha. str. 202 v knize Švabinského Český Slavín, Ludvík Páleníček, Praha 1973, str. 111 v knize Portrétní umění Maxe Švabinského, Josef Císařovský, Praha 1954, lavírovaná perokresba, číslo 93. nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Mikoláš Aleš (18.11.1852 Mirotice – 10.7. 1913 Vinohrady) byl jednou z nejvýznamnějších osobností takzvané „Generace Národního divadla“, klasik českého umění 19. století. V ranějším období tvořil v pozdně romantickém stylu, přičemž vycházel z odkazu Josefa Mánese, později směřoval spíše k secesi. Přestože zvítězil v soutěži na výzdobu foyeru Národního divadla v Praze cyklem kompozicí Vlast, jejich realizace malbou mu nebyla svěřena. Max Švabinský byl mistrem portrétů, dokázal zachytit i osobnost portrétovaného. Mikoláše Aleše portrétoval v jeho 56 letech, docházel za ním do bytu. Mikoláš Aleš je zobrazen ve své přirozenosti, vypadá jako by se na chvíli zastavil a zamyslel, jeho čelo je hluboce klenuté, vlasy lehce rozcuchané, ležérně sedí v křesle s jemným úsměvem zasněně hledí před sebe. Na stole je pero, lahvička s tuší, hadřík a rozpracovaný náčrt husitského hejtmana. Na stěně v pozadí je v rámečku vyobrazena jeho maminka, kterou nakreslil jeho bratr, kousek od ní je část skříňky s motýli. Celý portrét působí uvolněně, nenuceně a vystihuje ušlechtilou uměleckou duši Mikoláše Alše.

46.4
CZ
1790852000000979039
1908-Mikoláš Aleš-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/mikolas-ales/max-svabinsky_mikolas-ales_BP.jpg
true
1910
1910-02-01

Událost

Událost

Byl jmenován profesorem na pražské Akademii výtvarných umění, kde vedl řadu let grafickou školu a také speciální školu pro figurální malbu, kterou převzal po Vojtěchu Hynaisovi, roku 1927 po jeho odchodu.

null
null
CZ
1790852000001932039
1911
1911-01-01

Ranní lov, malý

Ranní lov, malý

2000

Lept, 1911, rozměry: 36,2 cm x 30,2 cm, 52x44 (rozměry s rámem) Signováno vpravo dole nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Grafika známá rovněž pod názvem Diana na lovu zachycuje ranní náladu v tmavé  lesní rokli, osvětlené proti vycházejícímu avšak ještě neviditelnému slunci, které ozařuje pouze horní část stromoví s vrcholky stromů. Nalevo dole je vyobrazena nahá žena s lukem, jak v pozici Diany střílí na ptáka, který byl právě zasažen a padá nahoře vpravo oproti jasnému pozadí ozářeného lesa. Pravděpodobně se jedná o samečka Rajky velké (Paradisea Apoda), který je obdobně jako bájný pták Fénix symbolem znovuzrození, nesmrtelnosti a v tomto případě rovněž sexuálním symbolem. Švabinský zobrazoval Rajku velkou, jako symbol mystéria života, na svých obrazech a grafických listech poměrně často (např. Dáma s rajkou, 1911 nebo Bílá kamélie, 1911). Diana je římská panenská bohyně lovu a měsíce. Obvykle je vyobrazována se svým atributem lukem se šípy, často také  v doprovodu psů nebo lesních zvířat. S bohyní Dianou je spjata pověst o lovci Acteonovi, který ji spatřil při koupání nahou. Diana se na něj velmi rozlobila a za trest ho proměnila ho v jelena, kterého následně jeho vlastní psi roztrhali. Motiv Diany na lovu byl nesmírně oblíbeným tématem barokního malířství 17. a 18. století (např. Peter Paul Rubens, Diana a její nymfy na lovu, 1636).

68.1
CZ
1790852000000783033
1911-Ranní lov, malý-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/ranni-lov-maly/max-svabinsky_ranni-lov-maly_BP.jpg
false
1912
1912-01-01

V lese

V lese

4000

Mezzotinto, 1912, rozměry: 57,3 cm x 43,5 cm, 74x59,8cm (rozměry s rámem) vydáno celkem 41 tisků z toho 35 tisků signovaných Mezzotinto* V lese je vyvrcholením secesního symbolismus v rané tvorbě Maxe Švabinského a osobním vyjádřením zjitření milostného citu. Představuje nové pojetí ženského aktu, jako východisko k projevu směřujícímu v duchu doby k mystériu života, kdy dochází ke skloubení naturalistické vizuální skutečnosti s hlubším psychickým významem. Na obraze je nahá mladá žena kyprých až barokních tvarů, stojící v lese, vyobrazená ze tří čtvrtin en face. Ruce má zkřížené na břiše, pravou nohu opřenou o kámen obrostlý mechem. Žena má své plavé vlasy spleteny do copu, obtočeném kolem hlavy, jak nosí již vdané ženy. Tento symbol vdané ženy jen umocňuje domněnku, že se by se molo jednat o první vyobrazení Anny Vejrychové, Švabinského švagrové a zároveň jeho femme fatale. Rudolf, mladší bratr Švabinského ženy Ely, přivádí Annu do rodiny Vejrychových v roce 1911, kdy si Annu po mnoha letech čekání konečně mohl vzít. Žena drží v pravé ruce volně splývající šat. Část oděvu je také odhozena u koše, který má dívka položený u nohou vlevo. Koš je dávným symbolem mateřského klína. (Anna měla v roce 1912 již dcerku Zuzanku). U koše je vyobrazen trs lesních jahod, symbol vábení k pozemským rozkoším, bílé květy jahody naopak symbolizují dívčinu čistotu. Napravo je kapradí, které je v legendách spojováno se svátkem letního slunovratu a svatojánskou nocí, kdy kapradiny vládnou magickou mocí a vykvetou jednou za rok zlatým květem, který umožní pohled do budoucnosti či najít zlatý poklad. List kapradiny symbolizuje také magický (Jákobův) žebřík do nebes. Tmavé pozadí v oválu tvoří pradávné přesličky, jehličnaté stromy a traviny - symboly života a smrti. *Mezzotinto je škrabací technika tisku z hloubky, při níž je měděná deska napřed ručně rovnoměrně zdrsněna v ploše a to vodorovně, svisle i příčně, kdy překrytím těchto zdrsnění vzniká typický křížový vryp. Pak je teprve prováděno pomocí rydla a hladítka vlastní kresba, která je pak v tisku bílá.

95.1
CZ
1790852000000783029
1912-V lese-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/v-lese/max-svabinsky_v-lese_BP.jpg
false
1912-01-01

Kamélie

Kamélie

1000

Litografie, 1912, rozměry 24 x18 cm, 59x43,6 cm (rozměry s rámem) signováno rukou, signováno v tisku nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Virtuózní kresba Maxe Švabinského Ženský akt s kamélií představuje nové pojetí ženského aktu jako východisko k projevu směřujícímu v duchu doby k mystériu života, kdy dochází ke skloubení naturalistické vizuální skutečnosti s hlubším psychickým významem. Max Švabinský použil vyobrazení Rajky velké jako symbolu nesmrtelnosti již v roce 1901 na pastelu Dáma s rajkou (VČG Pardubice). Zde se pravděpodobně inspiroval slavným obrazem Leonarda da Vinci Dáma s hranostajem (1488-90), kde hranostaj symbolizuje cudnost a čistotu portrétované dámy, která byla identifikována jako Cecilia Gallerani. Dominantou kresby je lůžko s červenými závěsy, na jehož okraji sedí nahá dívka k divákovi natočená levým bokem. Dívka působí zahanbeným dojmem, levou nohu má lehce pokrčenou v kolenou a stydlivě přitisknutou k druhé noze tak aby zcela zakryla svůj klín. Hlavu má lehce pootočenu k divákovi, tvář si ale opět zahanbeně zakrývá rukou. Od lůžka vítězně odlétá velký načepýřený pták. Jedná se o samečka Paradisea Apoda (Rajky velké), který je obdobně jako bájný pták Fénix symbolem znovuzrození, nesmrtelnosti a v tomto případě rovněž sexuálním symbolem. K mystériu života - symbolu nesmrtelnosti, odkazuje také červená barva na závěsech lůžka a červený ubrus na stolku umístěném v pravém předním plánu kresby. Na stolku je růžový keř kamélie zasazený v květníku. Růže bývala od pradávna považována za květinu z Ráje a je zejména symbolem lásky. V křesťanské symbolice je červená růže poukazem na prolitou krev Kristovu a symbolem duchovního znovuzrození. Růže, Pivoňky a Kamélie (růže bez trní) jsou rovněž atributem Panny Marie symbolizující její panenskou čistotu.

74
CZ
1790852000000133087
1912-Kamélie-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/kamelie/max-svabinsky_kamelie_BP.jpg
false
1916
1916-02-01

Událost

Událost

Od roku 1916 byl několikrát zvolen rektorem Akademie výtvarných umění.

null
null
CZ
1790852000001932044
1917
1917-01-01

Událost

Událost

Cyklus dřevorytů Rajská sonáta z let 1917-1920 zobrazuje umělce a jeho lásku Annu Procházkovou v idylické krajině milostných vášní.

null
null
CZ
1790852000001887139
1917-01-15

Zjevení (První list Rajské sonáty) – cena za soubor 4. listů – samostatně neprodejné

Zjevení (První list Rajské sonáty) - cena za soubor 4. listů - samostatně neprodejné

16000

Dřevoryt, 1917, rozměry 79,5 cm x 53 cm, 111x80,5cm (rozměry s rámem) Dole připsáno věnování autora: Panu MUDr. Miloslavu Aujeskému srdečně. M. Švabinský, 12. 6. 1961 (MUDr. Miloslav Aujeský, narozen 1913. byl primář urologického oddělení v Nemocnici ve Frýdku-Místku) Vystaveno v umělecké galerii Černá Labut' od 27.05.2017 nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Pod velikými listy exotického banánovníku odpočívá nahý, mladý muž opřený o velkého spícího tygra, symbolizujícího úctu a vážnost, ale také ďábla. V oslnivém světle se mu zjevuje v oblacích nad palmou nahá postava ženy s vavřínovým věncem na rozpuštěných vlasech a s holubicí v náručí. Druhá holubice pak spočívá u jejích nohou. Holubice byla ve starém Řecku zasvěcena bohyni krásy a lásky Afrodité a symbolem boha lásky Eróta, který je považován za lásku samu. Erós je podle orfického mýtu o stvoření světa primárním božstvem, které nejen ztělesňuje sílu erotické lásky, ale také naléhavý přírodní pud, první záblesk světla zodpovědný za počátek a pořádek všech věcí v kosmu. V křesťanské symbolice je holubice spojována zejména s Duchem svatým. Pod palmou, symbolem vítězství a slávy, je vyobrazena velká konvalinka, symbol spásy, vyskytující se vždy na straně vyvolených, a panenské čistoty. Kapradí odkazuje ke Svatojánské legendě a zajíc v pravém rohu dole je symbolem, chtíče, smyslného potěšení a plodnosti. Pelikán v levém rohu nahoře je symbolem obětavé mateřské či otcovské lásky, společně s tygrem a zajícem představují exotickou faunu Ráje. Je známo, že Švabinský primárně ve své grafice znázorňoval bájeslovné, biblické a antické náměty. Nejinak je to i v případě Rajské sonáty kde do listu Zjevení zakomponoval biblický námět stvoření Adama a Evy, antickou báji o stvoření světa a pověst o zázračné Svatojánské noci. Nahá dívka se zjevuje mladému muži v exotickém Ráji, stejně tak, jak se náhle před Adamem zjevila Eva po svém stvoření Bohem. Zároveň je však zahalena zlatým světlem z květu kapradí, které vzkvétá právě o Svatojánské noci a umožňuje pohled do budoucnosti, či „nález“ zlatého pokladu, kterým je v tomto případě milovaná dívka.

137.1
CZ
1790852000000915001
1917-Zjevení (První list Rajské sonáty) - cena za soubor 4. listů - samostatně neprodejné-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/zjeveni-rajska-sonata-I/max-svabinsky_zjeveni-rajska-sonata-I._BP.jpg
false
1917-02-01

Návrat z lovu (Druhý list Rajské sonáty) – cena za soubor 4. listů – samostatně neprodejné

Návrat z lovu (Druhý list Rajské sonáty) - cena za soubor 4. listů - samostatně neprodejné

16000

Dřevoryt, 1917, rozměry 79,5x59,5cm, 83,5x54cm (rozměry s rámem) Dole připsáno věnování autora: Panu MUDr. Miloslavu Aujeskému srdečně. M. Švabinský, 12. 6. 1961 (MUDr. Miloslav Aujeský, narozen 1913. byl primář urologického oddělení v Nemocnici ve Frýdku-Místku) Vystaveno v umělecké galerii Černá Labut' od 27.05.2017 nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Za slunečného rána odpočívá pod baldachýnem velkých listů banánovníku nahá žena. V gestu uvítání, s rozepjatýma rukama s lokty k tělu pevně přimknutými, vítá milovaného muže vracejícího se po řece v kocábce z obrovského ořechu z lovu a podávajícího jí velký vinný hrozen. Loď je starým a rozšířeným symbolem cesty a přechodu pro živé i mrtvé. Již malby v katakombách a středověká umělecká díla (např. Giottova „Navicella v předsálí sv. Petra v Římě rozvíjej představu velmi často spojovanou s Noemovou archou – lodí církve, směřující na vlnách tohoto světa k nebeskému cíli. Románské umění nám nabízí obrazy lodí, které zdůrazňují smyslné pokušení v podobě Sirény nabízející rybu – zde, stejně tak jako na naší rytině, kde muž podává své vyvolené vinný hrozen, má loďka erotický podtext. Vinná réva symbolizuje podle biblického jazykového úzu nejen požehnání, ale také kletbu, může být stejně tak výrazem míru jako předzvěstí soudu nad tajnými milenci. Nahoře na středním listu banánovníku sedí motýl, dole dvě vážky a škádlící se párek papoušků Kakadů. Motýl byl již pro řecko-římskou antiku symbolem nesmrtelné duše (Psýché) odkazující také na mýtus o Amorovi a Psyché, který v křesťanském pojetí symbolizuje vztah duše a Krista. Na mozaice Stvoření (13. stol) v předsálí katakomb San Marco v Benátkách je pomocí postavy Psýché s motýlími křídly znázorněno vdechnutí živé duše Adamovi. Papoušek (v tomto případě Kakadů) je symbolem hloupých klevet, které zcela jistě doprovázely milostný vztah umělce a jeho švagrové), ale zároveň čistoty a nevinnosti jejich lásky. Vážka představuje schopnost vyhnout se útoku, porozumění snům a proměnu. V kocábce muž přiváží „z lovu“ další plody- symboly vzájemné lásky milenců: melouny (symbol milostného vztahu), citrony (symbol věrné lásky) a již zmíněné hrozny.

137.1
CZ
1790852000000915047
1917-Návrat z lovu (Druhý list Rajské sonáty) - cena za soubor 4. listů - samostatně neprodejné-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/navrat-z-lovu-rajska-sonata-II/max-svabinsky_navrat-z-lovu-rajska-sonata-II._BP.jpg
false
1917-03-01

Únos (Třetí list Rajské sonáty) – cena za soubor 4. listů – samostatně neprodejné

Únos (Třetí list Rajské sonáty) - cena za soubor 4. listů - samostatně neprodejné

16000

Dřevoryt, 1920, rozměry 79x51,5cm, 111x80,5cm (rozměry s rámem) Dole připsáno věnování autora: Panu MUDr. Miloslavu Aujeskému srdečně. M. Švabinský, 12. 6. 1961 (MUDr. Miloslav Aujeský, narozen 1913, byl primář urologického oddělení v Nemocnici ve Frýdku-Místku) Vystaveno v umělecké galerii Černá Labut' od 27.05.2017 nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Za sálavého slunečního žáru nese nahý muž nahou ženu, která spočívá v jeho náruči natočená k divákovi zády. Žena je k muži něžně přivinuta a s vášnivým gestem si tiskne jeho hlavu na svá obnažená prsa. Sluncem osvětlené tělo ženy září oblou bělostí, její nahá záda se odrážejí od bujné vegetace a lůžka z banánového listí ukrytého v pozadí. Z obličejů obou milenců vyzařuje smyslná rozkoš. V popředí napravo stojí černý plameňák, nalevo na kmeni právě kvete Divizna velkokvětá, kolem které poletují kolibříci (symbolizující radost a štěstí) nachystaní vysát svým dlouhým zobáčkem z květu co nejvíce sladké šťávy. Divizna může být však i jedovatá a svým nektarem tak nebezpečná pro žádostivé kolibříky. Pod kamenem vlevo se ukrývá volavka symbol pokání a zrození ze sebe sama, za plameňákem jsou vyobrazeny okoličnaté květy, za kterými můžeme na listu spatřit i velkého tesaříka symbolizující pokušení či samotného ďábla. Třetí list Rajské sonáty byl pravděpodobně inspirován mytologickou bájí o únosu Persefony a slavným sousoším na toto téma od Gian Lorenza Berniniho Únos Proserpiny (1621-1622), které se dnes nachází ve Ville Borghese v Římě. Persefona (latinsky Proserpina), je v řecké mytologii dcera nejvyššího boha Dia a bohyně Démétry a manželka vládce podsvětí Háda. Persefona byla krásná dívka, snad právě proto ji Zeus slíbil za ženu svému bratru Hádovi, bohu podsvětí. Její matka Démétér o tomto slibu nic netušila. Těšilo ji sledovat svou krásnou dceru ve hrách s vílami, těšit se z krásných květů. Právě v takové chvíli se před ní jednou otevřela země, z propasti se vyřítil se svým černým vozem Hádés, dívku strhl na vůz a ujížděl pryč. Než se někdo stačil vzpamatovat, byla pryč. Na rozdíl od Berniniho sousoší je žena na Švabinského dřevorytu „unášena“ zcela dobrovolně, dokonce přímo s rozkoší.

137.1
CZ
1790852000000888099
1920-Únos (Třetí list Rajské sonáty) - cena za soubor 4. listů - samostatně neprodejné-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/rajska-sonata-III-unos/max-svabinsky-rajska-sonata-III-unos_BP.jpg
false
1917-04-01

Předjaří (Čtvrtý list Rajské sonáty) – cena za soubor 4. listů – samostatně neprodejné

Předjaří (Čtvrtý list Rajské sonáty) - cena za soubor 4. listů - samostatně neprodejné

16000

Dřevoryt, 1918, rozměry 79,5x52,5cm, 80,5x137cm (rozměry s rámem) Dole připsáno věnování autora: Panu MUDr. Miloslavu Aujeskému srdečně. M. Švabinský, 12. 6. 1961 (MUDr. Miloslav Aujeský, narozen 1913, byl primář urologického oddělení v Nemocnici ve Frýdku-Místku) Vystaveno v umělecké galerii Černá Labut' od 27.05.2017 nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Čtvrtý list je jednoznačně nejerotičtějším listem ze souboru dřevorytů. Rajské sonáty. Max Švabinský zde již zcela nepokrytě a bez ostychu a předsudků odhalil právě prožívanou rozkoš, vášeň, smyslnou touhu a lásku pociťující ke své femme fatale - Anně Vejrychové. Na tehdejší dobu téměř „pornografický“ list vzbuzoval v konzervativní společnosti počátku dvacátého století spíše odmítavé reakce. V přítmí lesa klečí na mechu, obrácen zády k divákovi, nahý urostlý muž s tmavými vlasy. Muž objímá pod koleny nahou mladou ženu plných forem, pevně jí k sobě tiskne s hlavou zabořenou do jejího klína a líbá její lůno. Žena s věncem na hlavě v rozpuštěných plavých vlasech, symbolizující tu jedinou vyvolenou bohyni se sklání nad jeho hlavou a z jejího obličeje vyzařuje rozkoš. Ruce má bezděčně zvednuté v loktech od těla v gestu úžasu z prožívající slasti, která se pávě zmocňuje jejího těla.  Sametově tmavé pozadí lesní scenérie tvoří smrky, v popředí je vyobrazen kmínek mladého dubu symbolizující svobodu. Nahoře nad smrky letí strakapoud, příznačný obyvatel starých lesních porostů, v levém rohu dole ze stromoví vykukuje srna, která byla již Kelty nazývána Bohyní lesa.

137.1
CZ
1790852000000888121
1918-Předjaří (Čtvrtý list Rajské sonáty) - cena za soubor 4. listů - samostatně neprodejné-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/predjari-rajska-sonata-IV/max-svabinskypredjari-rajska-sonata-IV._BP.jpg
false
1917-06-01

Zjevení (První list rajské sonáty)

Zjevení (První list rajské sonáty)

3200

Dřevoryt, 1917, rozměry 79x53cm, 82,8x57cm (rozměry listu) Dole připsáno věnování autora: Panu MUDr. Miloslavu Aujeskému srdečně. M. Švabinský, 12. 6. 1961 (MUDr. Miloslav Aujeský, narozen 1913. byl primář urologického oddělení v Nemocnici ve Frýdku-Místku) nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Pod velikými listy exotického banánovníku odpočívá nahý, mladý muž opřený o velkého spícího tygra, symbolizujícího úctu a vážnost, ale také ďábla. V oslnivém světle se mu zjevuje v oblacích nad palmou nahá postava ženy s vavřínovým věncem na rozpuštěných vlasech a s holubicí v náručí. Druhá holubice pak spočívá u jejích nohou. Holubice byla ve starém Řecku zasvěcena bohyni krásy a lásky Afrodité a symbolem boha lásky Eróta, který je považován za lásku samu. Erós je podle orfického mýtu o stvoření světa primárním božstvem, které nejen ztělesňuje sílu erotické lásky, ale také naléhavý přírodní pud, první záblesk světla zodpovědný za počátek a pořádek všech věcí v kosmu. V křesťanské symbolice je holubice spojována zejména s Duchem svatým. Pod palmou, symbolem vítězství a slávy, je vyobrazena velká konvalinka, symbol spásy, vyskytující se vždy na straně vyvolených, a panenské čistoty. Kapradí odkazuje ke Svatojánské legendě a zajíc v pravém rohu dole je symbolem, chtíče, smyslného potěšení a plodnosti. Pelikán v levém rohu nahoře je symbolem obětavé mateřské či otcovské lásky, společně s tygrem a zajícem představují exotickou faunu Ráje. Je známo, že Švabinský primárně ve své grafice znázorňoval bájeslovné, biblické a antické náměty. Nejinak je to i v případě Rajské sonáty kde do listu Zjevení zakomponoval biblický námět stvoření Adama a Evy, antickou báji o stvoření světa a pověst o zázračné Svatojánské noci. Nahá dívka se zjevuje mladému muži v exotickém Ráji, stejně tak, jak se náhle před Adamem zjevila Eva po svém stvoření Bohem. Zároveň je však zahalena zlatým světlem z květu kapradí, které vzkvétá právě o Svatojánské noci a umožňuje pohled do budoucnosti, či „nález“ zlatého pokladu, kterým je v tomto případě milovaná dívka.

100.5
CZ
1790852000000979001
1917-Zjevení (První list rajské sonáty)-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/zjeveni-rajska-sonata-I/max-svabinsky_zjeveni-rajska-sonata-I._nVL_BP.jpg
false
1918
1918-01-01

Srpnové poledne

Srpnové poledne

3000

Dřevoryt, 1918, rozměry 43,5x34cm, 71,5x55,5cm (rozměry s rámem), signováno vpravo dole: M. Švabinský, značeno vlevo dole: vlastnoruční tisk nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 V žáru srpnového poledne se vznáší nad zralými, těžkými klasy obilného pole alegorická postava léta. Nevznesla se vlastně ještě, jen tančí jakoby na povrchu žitného pole, je mezi nebem a zemí, ale ne uprostřed, je šťastná, stále blíž k zemi než nebeské alegorii. Polonahá napůl žena, napůl bohyně s obnaženými ňadry je „oděná“ v letním žáru pouze do větrem vzduté suknice, která však nic nezakrývá, ale naopak zcela nestoudně obnažuje dívčí klín, zahalený jen vrženým stínem. Ženská postava s věncem z obilných klasů ve vlasech odkazujícím na Bohyni žní má tvář zářící úsměvem obrácenou k divákovi. V pravé ruce, vysoko ve víru tance zvednuté nad hlavou, drží další atribut žní – srp, a levou rukou si stíní obličej před poledním sluncem, které sálá skrz velké mraky umístěné na pozadí. Za pasem suknice má jako Bohyně úrody a hojnosti zastrčenou větvičku meruněk, symbolizující letní úrodu, ale také spásu a pravdivost. Z pod nohou alegorie Léta vylétla nad pole vyplašená křepelka, a jako emblém malíř připojil pod dívčiny nohy letní znamení raka. Literatura: Hana Frankensteinová, Max Švabinský, Praha 1949, str. 134. A. Matějček: Max Švabinský, Popisný seznam grafického díla 1897-1923, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha 1923, str. 50-51.

90.5
CZ
1790852000000888035
1918-Srpnové poledne-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/srpnove-poledne/srpnove-poledne-po-restaurovani/max-svabinsky_srpnove-poledne-po-restaurovani_BP.jpg
false
1919
1919-01-01

Událost

Událost

Opustil Elu kvůli své nové lásce Anně. Problémem bylo, že Anna byla jeho švagrová Anna Procházková, manželka bratra Ely, Rudolfa Vejrycha. Manželství s Elou však bylo rozvedeno až v roce 1930.

null
null
CZ
1790852000001892077
1919-03-01

Prezident T.G.Masaryk

Prezident T.G.Masaryk

2000

Dřevoryt, 1919 rytá plocha bez věnování 73.5cm x 51 cm Signováno v pravém dolním rohu: M. Švabinský Reprodukováno ve Štenclově sborníku Umění čis. 2./3., 1919 V levém rohu dole rytý podpis: M. Švabinský del. sc. 1919 nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Podobizna znázorňuje prezidenta T. G. Masaryka v postavě po kolena ve skromném, ale vážném slavnostním postoji. Prezident se opírá levou rukou o stůl, v pravé drží větévku vavřínu - symbol vítězství. Na stole leží mapa Československé republiky a legionářská přilba zdobená opět vítězným vavřínem. Pozadí je tónované pouze vodorovnými čarami, oproti kterým vyniká figura prezidenta bohatou modelací. Podobizna je umístěna v rámci zdobeném vavřínem. Na soklu je nápis: T. G. Masaryk, první prezident republiky československé. Pod soklem připsáno věnování: Osvoboditeli národa a velikému presidentu, slavným legiím a Národnímu shromáždění věnuje autor. Deska dřevorytu byla zakoupena státem a list byl vydán jako oficiální portrét prezidenta republiky nejen v originále, ale také ve dvou zmenšených reprodukcích. Literatura: A. Matějček: Max Švabinský, Popisný seznam grafického díla 1897-1923, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha 1923, str. 51 – 52.

128.9
CZ
1790852000000888067
1919-Prezident T.G.Masaryk-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/masaryk/max-svabinsky_masaryk_BP.jpg
false
1931
1931-01-01

Událost

Událost

Svatba s Annou Procházkovou, která mu také stála modelem a je na řadě grafik, např. Rajská sonáta.

null
null
CZ
1790852000001887011
1931-06-01

Torso

Torso

1300

Litografie na škrobeném papíře, 1931, rozměry 30 cm x 23 cm, 54,5x45,5 cm (rozměry s rámem) Signováno v levém doplním rohu: M. Švabinský 28. 3. 31 nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Litografie představuje torso nahé dívky s rukama vzadu založenýma, zabírající celou výšku listu. Z dívčiny  hlavy je vidět pouze dolní část obličeje: brada s malým ďolíčkem a velké smyslné rty. Za dívkou je naznačena květovaná lenoška, přes jejíž levé opěradlo je přehozena látka. Na pozadí interiéru je vymalována tapeta s naznačenými obrysy květů. Literatura: A. Matějček: Max Švabinský, Popisný seznam grafického díla 1923-1933, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha 1933, str. 29-30.

71
CZ
1790852000000786055
1931-Torso-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/torso/max-svabinsky_torso_BP.jpg
false
1933
1933-01-01

Událost

Událost

Max Švabinský připravil v letech 1933-1935 návrhy pro dvě okna dostavované katedrály sv. Víta.Jedno zdobí kapli sv. Ludmily, první to české svaté, motivem je Seslání sv. Ducha, kde najdeme v rohu obrazu postavu donátora pražského rodáka "dvorního pekaře a cukráře" Antonína Seidla-Natali -- figura s preclíkem. Druhé korunovační okno nad jižním, původně hlavním vchodem do chrámu, s motivem Posledního soudu. Mezi vyvolenými je i milovaný J. Mánes na jehož dílo vědomě navazoval. Dílo je pozoruhodné nejenom umělecky, ale svými rozměry 160 m2 patří k největším chrámovým oknům ve střední Evropě.

null
null
CZ
1790852000001887116
1933-01-01

Událost

Událost

V Kroměříži odhalili jeho " pamětní desku". Slavnostního odhalení se u příležitosti svých šedesátých narozenin zúčastnil i sám Švabinský. To byl v Kroměříži naposledy.

null
null
CZ
1790852000001887099
1941
1941-01-01

Červnové poledne

Červnové poledne

3200

Dřevoryt, 1941, na zimostrázové desce 60,5 x 46,5 cm Signováno v levém dolním rohu monogram: MŠ inv. sc. 1941 nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Dřevoryt Červnové poledne je Švabinského pozdním vyznáním lásky k životu. Je jakousi syntézou „Rájů“ a „Žní“, kterým se umělec věnoval v uplynulých letech. Švabinský si pro dřevoryt dokončený v dubnu 1941 začal již v červnu 1940 kreslit studie aktů i stromoví. Výsledkem je zachycení nálady letního dne, kdy kvete černý bez, voní posečená tráva a luční květy, zrají lesní jahody, a kdy se dráždivé vůně léta jen letmo dotýkají chřípí. Složitá a křehká kompozice, plná skrytých významů je ale také Švabinského poděkováním Bohu, že se jeho ženě ulovilo v těžké nemoci. Ve  střední části kompozice se pod velkým keřem kvetoucího černého bezu opalují na schnoucí posekané trávě, částečně zakryté bílou plachtou, dvě nahé dívky. Jedna z dívek spí vleže na zádech, nohy má překřížené a klín si zakrývá pravou rukou cípem plachty. Druhá dívka sedí otečená zády k divákovi a upravuje si plavé vlasy. Vedle dívek na plachtě leží odložené šatstvo, klobouky se stuhou, kabelky, a slunečník. Kolem plachty je neposečená vysoká tráva plná různobarevného lučního kvítí symbolizující marnost a pomíjivost lidského života. Vlevo od aktů jsou na pozadí vidět ženy lehce hrabající seno, za nimi les a na kopci trosky hradu. Vpravo na kvetoucí keř navazuje nízký dřevěný plůtek. Na  oblacích jede na antickém vozíku taženém párem motýlů polonahá žena oděná jen do vlající suknice a šálu. Připomíná řeckého boha slunce Hélia, který bývá vyobrazován ve zlatém voze taženém na nebesích koňským čtyřspřežím. Také naše „motýlí víla“, symbolizující sluneční letní den, den drží v rukou lehounké opratě, kterými řídí dvouspřeží velikých žíhaných motýlů, Otakárků ovocných (Papilio podalirius). Motýl byl již pro řecko-římskou antiku symbolem nesmrtelné duše (Psyché), která opouští tělo zemřelého. V křesťanském pojetí symbolizuje vzkříšení neboli vztah duše a Krista. Za nebeským vozem se vznáší na oblaku nahá usmívající se žena obrácená ze tří čtvrtin k divákovi a tajně se dorozumívající s dívkami na louce. V levé ruce drží trs lesních jahod (symbol vábení k pozemským rozkoším, ale i inkarnace Krista), ze kterého pravou rukou hází rozpustile jahody dívkám na zem. Je to jedna z Švabinského bohyň úrody a hojnosti. Mezi skupinou s motýly a nahou ženou na oblaku je zády k nám načrtnuta sedící nahá žena s vyčesanými vlasy a s meruňkou (plodem spásy a pravdivosti) v levé ruce. Její ramena jsou zahalena vrženým stínem. Nad zříceninou se na obloze nakumuloval velký mrak, kolem kterého létají další motýli: dva modráskové (Lycaena corydon), bělásek zelný (Pieris brassicae) a poblíž zříceniny okáč kostkovaný (Hipparchia galathea). Literatura: Hana Frankensteinová, Max Švabinský, Praha 1949, str. 88-90. A. Matějček: Max Švabinský, Popisný seznam grafického díla 1933-1942, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha 1944, str. 42-43.

109.2
CZ
1790852000000888053
1941-Červnové poledne-Max Švabinský
Prodáno
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/cervnove-poledne/max-svabinsky_cervnove-poledne_BP.jpg
false
1942
1942-01-01

Událost

Událost

Srdeční choroba milované ženy Anny se začala přes veškerou péči rodiny i předních odborníků zhoršovat. K jejímu vzniku jistě přispěl stres prvního i druhého milostného vztahu a nemocné srdce nedokázala uklidnit ani šťastně prožívaná společná léta s Maxem. V roce 1942 Anna umírá v 57 letech. Její manžel ji přežil o dlouhých 20 let.

null
null
CZ
1790852000001887149
1945
1945-01-01

Událost

Událost

Max Švabinský byl jmenován národním umělcem.

null
null
CZ
1790852000001887075
1945-04-01

Událost

Událost

Max adoptoval dceru Anny Procházkové a Rudolfa Vejrycha Zuzanu Švabinskou. Ta po smrti Maxe Švabinského pečovala o jeho dílo a napsala knihu vzpomínek Světla paměti (Academia, 2012).

null
null
CZ
1790852000001887154
1948
1948-01-01

Labe

Labe

650

Litografie, rok vzniku: 1948, rozměry 18,2x12,2cm, 33,8x25,8 (rozměry s rámem) Signatura: PD "M Švabinský" v pravém dolním rohu. Publikováno: Max Švabinský Grafické dílo/soupis, Ludvík Páleníček, Zuzana Švabinská, Národní galerie Praha, Praha, 1976, str.88, č. 553. Nejvyšší dosažená cena za Švabinského grafiku v českém a slovenském aukčním prodeji – 120.000 Kč (bez aukční provize), Dorotheum Praha, 2005 nejvyšší dosažená cena za Švabinského obraz v českém a slovenském aukčním prodeji – 9 480.000 Kč (včetně aukční provize), Galerie Kodl, Praha, 2016 V kresbě Alegorie Labe přebírá Max Švabinský do svého díla, podobně jako klasicistní sochař Václav Prachner na své Alegorii Vltavy (kašna Terezka na Mariánském náměstí), antické motivy a symboly. V oblacích, vznášejícími se nad vodní hladinou, je vyobrazena na levém boku ležící nahá ženská postava s džbánem v ruce. Jedná se o alegorii (personifikaci) řeky Labe, jak nám potvrzuje i nápis pod obrazem. Dlouhé vlasy, splývající mladé ženě volně po zádech, jsou na hlavě zakryté čepcem zdobeném dvěma hrozny vinné révy. Vinná réva je považována za atribut bohů orby, zemědělství a plodnosti – proto někdy zakrývá klín Evy. Na Švabinského kresbě je symbolem Bohyně vod a plodnosti. Dívka vylévá ze džbánu společně se symbolickým proudem vody na vodní hladinu tři ryby: sumce, štiku a kapra. Ryba je rovněž prastarým symbolem vody, která je jejím domovem a zároveň znakem života a plodnosti. Tři různé druhy ryb tak symbolizují počátek života vodních živočichů v Labi. Protipólem vody je vzduch, který na kresbě symbolizuje pták letící v levém horním plánu kresby. Zajímavostí je, že Labe je jednou z mála českých řek, jejíž český název není ženského rodu. Ženské jméno má ale řeka v německém jazyce - Elbe. Řeka je symbolem plynulé přeměny forem univerzální možnosti plodnosti, smrti a obnovení. Podle židovské tradice představuje proudění seshora tok nebeského výlevu milosti.

42.5
CZ
1790852000000783021
1948-Labe-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/labe/max-svabinsky_labe_BP.jpg
false
1950
1950-01-01

Turnovské skály

Turnovské skály

350

Litografie, 1950, rozměry 15x22cm, 23x30cm (rozměry listu) nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Max Švabinský miloval přírodu, krajinu vnímal jako přírodní scenérii, která má svůj příběh. Jeho láska k přírodě se zrcadlí v jeho obrazech. Jeho virtuozita spočívá v tom, že by schopen zachytit duši krajiny. Drsnější horská krajina má v sobě určitou dramatičnost, určitý smutek, působí opuštěným dojmem. Krajinu nevnímá jako chaos stromoví a kamenů, umí vyjmout podstatné rysy, rozčlenit hloubku pahorkaté krajiny do přehledných plánů. Pro Maxe Švabinského je typická studie oblohy a mraků, zachycoval její dynamiku a neustálou proměnlivost. Obloha potemněla, ve vzduchu je cítit bouřka. Stromy v předním plánu jsou ve světle, kontrast s tmavými skálami v pozadí umocňuje napětí.

37.8
CZ
1790852000000983089
1950-Turnovské skály-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/pkrajina/max-svabinsky_pkrajina_VL_BP.jpg
false
1951
1951-01-01

Miluna Dvořáková

Miluna Dvořáková

650

Litografie, 1951, rozměry 36,9x27,8cm, nerámováno, signováno rukou, signováno v tisku M. Švabinský, červenec 1951, Chodov, vydáno 37 listů, tento list 33/37 Publikováno v knize Portrétní umění Maxe Švabinského, Josef Císařovský, Praha, 1954, kresba tužkou, číslo 161. nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Max Švabinský dosáhl v portrétech opravdové virtuozity. Jeho znalost lidské duše byla fenomenální. V hierarchii portrétních technik je litografie po tužce druhou polointimní technikou. Dívka sedí v křesle, jemně vzorované šaty střihu ve tvaru motýlích křídel vnášejí do portrétu křehkost a lyričnost jemné krásy. Je uchvacující kolik zdobnosti je v kresbě vlasů, velké zářící oči, plné rty a vysoké čelo dodávají portrétu niterní hloubku. Útlé křehké ruce jsou ladně položeny přes sebe, v levé ruce drží dívka kytičku. Kresba je měkká a přesto precizní, zdobnost a jednoduchost jsou zde ve vyvážené harmonii.

67.7
CZ
1790852000001032045
1951-Miluna Dvořáková-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/pdivka-s-kvetinou/max-svabinsky_pdivka-s-kvetinou_nVL_BP.jpg
false
1951-01-01

Událost

Událost

Ačkoliv Švabinský patří mezi nejznámější autory, jeho tvorbu česká společnost v druhé půli dvacátého století přijímala buď s nekritickým obdivem, nebo se zbytečnými předsudky - především pro jeho portrét Julia Fučíka, za který dostal v roce 1951 Československou cenu míru.

null
null
CZ
1790852000001887144
1956
1956-01-01

Dryáda s jednorožcem I.

Dryáda s jednorožcem I.

1600

Litografie, 1956, rozměry 21,5x14,5cm, 48x36,3cm (rozměry s rámem) Signováno vpravo dole obráceně ŠM 56. Vlevo dole pod obrazem věnování: Slečně Mervantové z Hollana, srdečně, Vánoce 1959 Vpravo podpis: M. Švabinský Kompozice je obdobou grafických listů Dryáda se Satyrem (1956). Publikováno: Ludvík Páleníček/Zuzana Švabinská: Max Švabinský, Grafické dílo/Soupis, Národní Galerie Praha 1976, str. 106 nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Vpravo u dutiny stromu sedí poloobnažená dryáda s odvrácenou tváří a pozoruje pasoucího se jednorožce. Dryáda je oděna pouze do suknice, ale i ta je vykasaná a odkrývá její nohy. Dryády jsou v řecké mytologii lesní nymfy, bohyně či polobohyně. Jsou to bytosti podobné vílám nebo rusalkám. Žijí v jeskyních, lesích nebo i v jednotlivých stromech, kde se na ně váže i jejich osud a dokonce život. Když strom zahynul stářím, bleskem nebo zásahem člověka, zahynula i jeho dryáda. Kdo takový strom pokácel, toho zpravidla stihl nějaký strašlivý trest. Pod nohami dryády je vyobrazené kapradí, které bývá v legendách spojováno se svátkem letního slunovratu a svatojánskou nocí, kdy kapradiny vládnou magickou mocí a vykvetou jednou za rok zlatým květem, který umožní pohled do budoucnosti či najít zlatý poklad. List kapradiny symbolizuje také magický (Jákobův) žebřík do nebes. Bájný jednorožec je symbolem mužského principu, síly a divokosti. V křesťanské symbolice je jednorožcův roh symbolem jediné naděje, jednoho panství a víry. V raném křesťanství je roh ztotožňován s Kristem. Je také atributem Panny Marie, která jediná může jednorožce přivábit a přimět, aby složil hlavu do jejího klína, a tím se dal ovládnout. Tak je symbolizováno Kristovo lidské narození, stvoření v Mariině klíně. Erotický podtext motivů jednorožce (v jehož rohu byl spatřován falus) s hlavou v Mariině klíně, zesílilo pozdně středověké francouzské dvorské umění, kdy se tento motiv často objevoval na závěsných kobercích. Ve skutečnou existenci jednorožce se věřilo až do 17. století. V pozadí je vyobrazen jehličnatý les nad kterým se na oblacích právě rozzářila duha. Duha je mytologickým symbolem spojení nebe se zemí, nadzemského a pozemského světa, v křesťanství je symbolem Boží milosti.

60.2
CZ
1790852000000786013
1956-Dryáda s jednorožcem I.-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/dryada-s-jednorozcem-I./max-svabinsky_dryada-s-jednorozcem-I._BP.jpg
false
1956-01-01

Dryáda se Satyrem

Dryáda se Satyrem

1600

Litografie, 1956, 33,5x23,5cm, 53x42,3 (rozměry s rámem) Signováno vpravo nahoře obráceně M Š 56 Vlevo dole pod obrazem věnování: MUDr. L. Čermákovi srdečně 20. 6. 1959 vpravo podpis: M. Švabinský nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Vlevo u dutiny stromu sedí poloobnažená dryáda s odvrácenou tváří a naslouchá satyrovi, otočenému k divákovi zády a hrajícímu na flétnu. Dryáda je oděna pouze do suknice, ale i ta je vykasaná a odkrývá její nohy. Dryády jsou v řecké mytologii lesní nymfy, bohyně či polobohyně. Jsou to bytosti podobné vílám nebo rusalkám. Žijí v jeskyních, lesích nebo i v jednotlivých stromech, kde se na ně váže i jejich osud a dokonce život. Když strom zahynul stářím, bleskem nebo zásahem člověka, zahynula i jeho dryáda. Kdo takový strom pokácel, toho zpravidla stihl nějaký strašlivý trest. Pod nohami dryády je vyobrazené kapradí, které bývá v legendách spojováno se svátkem letního slunovratu a svatojánskou nocí, kdy kapradiny vládnou magickou mocí a vykvetou jednou za rok zlatým květem, který umožní pohled do budoucnosti či najít zlatý poklad. List kapradiny symbolizuje také magický (Jákobův) žebřík do nebes. Satyr je v mytologii nazýván polobohem či lesním démonem a ztotožňován s mužskou sexuální silou. V umění bývá zobrazován jako napůl člověk a napůl kozel s kučeravými vlasy, špičatýma ušima, tupým nosem, s růžky, oháňkou a kozlíma nohama. Satyrové se oddávali nezávaznému a prostopášnému životu, rádi tančili a provozovali hudbu, proto jsou často zobrazováni s hudebními nástroji, nejčastěji s flétnou či harfou. V pozadí jsou vyobrazeny vlevo listnaté a vpravo jehličnaté lesy, oddělené pěšinou, na kterou z nebes dopadá duha. Duha je mytologickým symbolem spojení nebe se zemí, nadzemského a pozemského světa. V křesťanství je symbolem Boží milosti. Literatura: Ludvík Páleníček/Zuzana Švabinská: Max Švabinský, Grafické dílo/Soupis, Národní Galerie Praha 1976, str. 105

67.8
CZ
1790852000000290003
1956-Dryáda se Satyrem-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/dryada-se-satyrem-I./max-svabinsky_dryada-se-satyrem_I._BP.jpg
false
1960
1960-01-01

Zuzana Nováková

Zuzana Nováková

650

Litografie, 1960, rozměry 29,8x21,3cm, žlutý podtisk 30,8x22 cm, signováno vlevo nahoře obráceně MŠ 60, signováno vlevo dole tužkou, obrácený tisk z kamene Publikováno v knize: Soupis grafického díla, Ludvík Páleníček, Zuzana Švabinská, Národní Galerie Praha, 1976, str.121 nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Max Švabinský byl mistr portrétů, jako by byl schopen každému nahlédnout do Duše a zachytit nitro jako jemnou esenci, která dodává portrétu další rozměr. V hierarchii portrétních technik je litografie po tužce druhou intimní technikou. Ostře a přece jemně vystupuje postava dívky z prázdného pozadí. Zdobnost a prostota jsou uvedeny do vyvážené harmonie. Kresba je měkká, jemná, precizní. Dlouhé černé vlasy, jako havraní křídla,volně splývají na ramena, oči se dívají na pozorovatele a vpíjí se mu do duše, Ušlechtilá tvář dívky, ladný pohyb ruky, květ svlačce, který působí, že vyrůstá z jejího něžného dekoltu, jemně ornamentální vzor šatů, to vše umocňuje krásu ženských atributů.

58.4
CZ
1790852000001188041
1960-Zuzana Nováková-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/pportret-divky/max-svabinsky_pportret-divky_VL_BP.jpg
false
1962
1962-01-01

Jaroslav Havlíček

Jaroslav Havlíček

950

Litografie na kameni, 1962, rozměry 24x19,8cm, narůžovělý podtisk 25,2x20,7cm, signováno v pravém horním rohu ve dvou řádcích M Švabinský 12.9.1961 (září v Chodově, portrét en face) Publikováno v knize: Soupis grafického díla, Ludvík Páleníček, Zuzana Švabinská, Národní Galerie Praha, 1976, str.124 nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského olej Splynutí duší - 9,4 mil Kč v roce 2016, Galerie Kodl nejvyšší cena dosažená v domácím aukčním prodeji za Švabinského mezzotintu Bílá Kamélie - 60 tis. Kč v roce 2005, Dorotheum Praha nejvyšší známá dosažená cena v antikvariátním prodeji za dřevoryt Srpnové poledne 70. tis. Kč v roce 2017 Max Švabinský byl mistr portrétů, dokázal nahlížet do nitra portrétovaných osob, pomocí řeči těla a gest zachytit typické rysy a osobnost a tím udělat každý portrét výjimečným. Zkratkovitá kresba, bez propracování detailu oblečení, působí neoficiálně. Muž se sněhobílými rozcuchanými vlasy a tmavým obočím hledí na pozorovatele, sako s naznačenými kostkami, bílá košile zapnutá u krku, bez kravaty, působí ležérním dojmem. Zamyšlený výraz ve tváři, vypovídá o hlubokém pohroužení do vnitřního světa.

52
CZ
1790852000001032037
1962-Jaroslav Havlíček-Max Švabinský
K prodeji
www.posam.cz/artwork/max-svabinsky/p1962/max-svabinsky_p1962_nVL_BP.jpg
false
1962-02-01

Událost

Událost

Po smrti druhé manželky žil Max Švabinský až do konce svého života v pražské Bubenči a v letních měsících na pražském Chodově. Umřel 10. února 1962 a je pochován na pražském vyšehradském hřbitově.

null
null
CZ
1790852000001887080
1974
1974-01-01

Událost

Událost

Poslední velká expozice díla Maxmiliána (Theodora Jana) Švabinského se konala v Jízdárně Pražského hradu.

null
null
CZ
1790852000001887134
1990
1990-01-01

Událost

Událost

Max Švabinský věnoval "obraz prvního prezidenta T.G.Masaryka", dřevoryt, Národnímu shromáždění Republiky Československé, v jehož sídle, v dnešní budově Rudolfina, byl umístěn. Po nacistické okupaci Prahy v roce 1939 odvezl obraz taxikář Josef Krbec tajně do Boskovic a ukrýval jej ve svém bytě až do své smrti v roce 1978. Jeho přáním bylo vrátit obraz ve vhodnou dobu na jeho původní místo. Synovec Josefa Krbce Lubomír Hlubinka předal obraz 2. března 1990 tehdejšímu předsedovi FS A. Dubčekovi. Po rozdělení Československa zůstal obraz v budově bývalého federálního parlamentu.

null
null
CZ
1790852000001932025
2016
2016-01-01

Událost

Událost

Švabinského nově objevená varianta jednoho z nejslavnějších malířových obrazů Splynutí duší z let 1895–96, která byla dosud známa pouze z jedné historické fotografie z autorova ateliéru, se v aukci Galerie Kodl z vyvolávací ceny 3,6 milion vyšplhala až na 9,48 milionu korun, což je aukční rekord za Švabinského olej.

null
null
CZ
1790852000001892086
9999
9999-01-01

Událost

Zuzana Nováková

null

EN
true
1790852000001188041
9999-01-01

Událost

Miluna Dvořáková

null

EN
true
1790852000001032045
9999-01-01

Událost

Jaroslav Havlíček

null

EN
true
1790852000001032037
9999-01-01

Událost

Turnov Rocks

null

EN
true
1790852000000983089
9999-01-01

Událost

Mikolas Ales

Lithograph, 1908, size 31.5x28.5, 35x30.5 (size including frame) signed by hand, written in the left: "S úctou Mikoláši Alešovi M. Švabinský, březen 1908", ("With respect to Mikoláš Aleš, March 1908") written middle bottom: "Mánes svým členům na rok 1909" ("Mánes to our members to the year 1909")

EN
true
1790852000000979039
9999-01-01

Událost

Revelation

null

EN
true
1790852000000979001
9999-01-01

Událost

Return from Hunt (Second folio from the Paradise Sonata)

null

EN
true
1790852000000915047
9999-01-01

Událost

Revelation

null

EN
true
1790852000000915001
9999-01-01

Událost

Early Spring (Fourth folio of the Paradise Sonata)

null

EN
true
1790852000000888121
9999-01-01

Událost

Kidnapping (Third folio of Paradise Sonata) - price for the assemblage of 4 folios - individually not for sale

null

EN
true
1790852000000888099
9999-01-01

Událost

President T.G.Masaryk

null

EN
true
1790852000000888067
9999-01-01

Událost

June Noon

null

EN
true
1790852000000888053
9999-01-01

Událost

August Noon

null

EN
true
1790852000000888035
9999-01-01

Událost

Torso

null

EN
true
1790852000000786055
9999-01-01

Událost

Wood Nymph with the Unicorn

null

EN
true
1790852000000786013
9999-01-01

Událost

Morning Hunt, small

null

EN
true
1790852000000783033
9999-01-01

Událost

In the forest

null

EN
true
1790852000000783029
9999-01-01

Událost

Elbe

null

EN
true
1790852000000783021
9999-01-01

Událost

Wood Nymph with Faun

null

EN
true
1790852000000290003
9999-01-01

Událost

Camellia

null

EN
true
1790852000000133087
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001932044
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001932039
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001932025
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001892086
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001892077
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887154
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887149
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887144
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887139
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887134
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887129
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887121
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887116
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887099
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887080
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887075
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887070
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887065
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887060
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887055
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887050
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887021
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887016
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887011
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887006
9999-01-01

Událost

Event

null

EN
true
1790852000001887001
9999-01-01

Událost

Event

He was born on the 17th September in Kroměříž.

EN
true
1790852000001846049